فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
 1. شرایط حاکم اسلامی از منظر فریقین
 2. شاخصه ها و الزامات حوزه برنامه ریز و آینده ساز
 3. حکم تأسی به قیام امام حسین (ع) در فقه شیعه
 4. وظايف مسلمانان در برابر حکومت غير اسلامي
 5. چالش عرفي گرايي با جمهوري اسلامي ايران در ساحت باور
 6. تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر
 7. قانون اساسي و ضمانت هاي اجرايي آن
 8. ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی ایران
 9. مباني كلامي قانونگذاري و آثار فقهی و حقوقی آن در حكومت اسلامي (مبتنی بر آرای برخی از علمای معاصر)
 10. سیاست های کلی نظام؛ راهکار ارتقای نظام قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران
 11. نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی
 12. نقش مقدمه ی قانون اساسی در تفسیر اصول و شناخت اهداف و رسالت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 13. تحلیل و بررسی قانون اساسی مصر (2013 میلادی)
 14. گزارشی از یک همایش: فقه و قانون گذاری
 15. نوآوری‌های فقهی در عرصه حقوق اساسی در عرصه مشروطه (با تأکید بر اندیشه شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی)
 16. اسلام، کثرت گرایی سیاسی ، حقوق شهروندی و جامعه مدنی
 17. ماهیت نهاد «مظالم»؛ ضرورت و مبانی تشکیل آن در حکومت اسلامی

مفهوم «مظالم»

مفهوم «مظالم»

«مظالم» در لغت، جمع «مَظْلِمَه» به کسر لام و از ریشة ظلم است. «مَظْلِمَه» در لغت، به معنای کج روی، خطا، بی عدالتی، ستم و هرچه که به ستم گرفته باشند آمده است (آذرنوش، 1383، ص414). در صحاح آمده است: «المظالم جمع المظلمة و هي ما تطلبه عند الظالم و هو اسم ما اخذ منك» (جوهری، 1407ق، ج5، ص1977؛ زبیدی، 1414ق، ج17، ص449)؛ مظالم جمع مظلمه است و آن هر چیزی است که از تو گرفته باشند و آن را از ظالم طلب می نمایی. کلمه مظالم در قرآن کریم بکار نرفته است، اما این کلمه در روایات بکار رفته است. به ویژه در باب رد مظالم و وجوب آن، روایات فراوانی وجود دارد.[i] 

[i]. ر.ک: محمدبن یعقوب کلینی، الکافی فی الاصول و الفروع، ج2، ص555 و ج5، ص56 و ج8، ص105؛ حسن بن علی بن شعبه حرانی، تحف العقول، ص365 ؛ عبدالواحدبن محمد تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ص341 و 480؛ ملامحسن فیض کاشانی، تفسیر صافی، ج4، ص25 ؛ محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج16، ص52.