فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
 1. شرایط حاکم اسلامی از منظر فریقین
 2. شاخصه ها و الزامات حوزه برنامه ریز و آینده ساز
 3. حکم تأسی به قیام امام حسین (ع) در فقه شیعه
 4. وظايف مسلمانان در برابر حکومت غير اسلامي
 5. چالش عرفي گرايي با جمهوري اسلامي ايران در ساحت باور
 6. تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر
 7. قانون اساسي و ضمانت هاي اجرايي آن
 8. ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی ایران
 9. مباني كلامي قانونگذاري و آثار فقهی و حقوقی آن در حكومت اسلامي (مبتنی بر آرای برخی از علمای معاصر)
 10. سیاست های کلی نظام؛ راهکار ارتقای نظام قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران
 11. نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی
 12. نقش مقدمه ی قانون اساسی در تفسیر اصول و شناخت اهداف و رسالت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 13. تحلیل و بررسی قانون اساسی مصر (2013 میلادی)
 14. گزارشی از یک همایش: فقه و قانون گذاری
 15. نوآوری‌های فقهی در عرصه حقوق اساسی در عرصه مشروطه (با تأکید بر اندیشه شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی)
 16. اسلام، کثرت گرایی سیاسی ، حقوق شهروندی و جامعه مدنی
 17. ماهیت نهاد «مظالم»؛ ضرورت و مبانی تشکیل آن در حکومت اسلامی

نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری

در اين مقاله، به استخراج و بيان برخي گزاره‌هاي كلامي در آثار برخی از متکلمان و فقهای معاصر پرداخته شد كه مي‌تواند به عنوان مباني كلامي براي موضوع قانونگذاري در فقه و حقوق در حكومت اسلامي شناخته شود. بر مبنای گزارة انحصار تشریع در خدا، چنين نتیجه می‌گیریم كه مشرع و قانونگذار، تنها خداست و نمي‌توان از لفظ قانونگذاري براي احدي استفاده كرد. با خاتميت پيامبر(ص) و فراگيربودن شريعت او نسبت به زمان و مكان، جايي براي قانونگذاري كسي باقي نمي‌ماند و نهايتاً اينكه با پذيرش جامعيت شريعت، ديگر موضوعي خالي از حكم وجود نخواهد داشت تا نیاز به تصمیم­گیری برای آن باشد. براي ملموس‌شدن تأثير اين مباني كلامي در فقه و حقوق، ابتدا به بيان جايگاه حكم حكومتی پرداخته و قرارگرفتن اين حکم در طول احكام اولي و ثانوي و عدم قائل‌شدن ماهيتي مستقل براي آن از جمله آثار فقهی آن مبانی شناخته شد. پس از آن، بیان شد که كاركرد مجلس در حكومت اسلامي، برنامه‌ريزي است، نه قانونگذاری. حکم حکومتی و ارتباط آن با کارکرد مجلس از جمله مسائلی است که لازم است در پژوهش­های بعدی بررسی شود.