فهرست سخنرانی‌ها جدیدترین ها تصادفی پربازدید

جدیدترین ها

تصادفی

پربازدید

سخنرانی » سخنرانی همایش کار آفرینی چگونه آغاز کنیم

 سخنرانی همایش کار آفرینی چگونه آغاز کنیم


کلیپ صوتی سخنرانی آیة الله شیخ عباس کعبی در همایش کار آفرینی

از دقیقه هجده به زبان فارسی.

ارسال سوال