فهرست سخنرانی‌ها جدیدترین ها تصادفی پربازدید

جدیدترین ها

تصادفی

پربازدید

سخنرانی » نظریه ولایت فقیه شیخ انصاری

در این کلیپ بیست دقیقه ای آیت الله کعبی نظر فقهاء در مورد ولایت مطلقه فقیه را توضیح می دهد

ارسال سوال