فهرست سخنرانی‌ها جدیدترین ها تصادفی پربازدید

جدیدترین ها

تصادفی

پربازدید

درس خارج » فایل صوتی درس خارج فقه جهاد استاد آیة الله شیخ عباس کعبی

صوت /درس خارج فقه جهاد استاد بزرگوار آیة الله شیخ عباس کعبی با موضوع بررسی آخرین مورد تعین جهاد کفایی، اجیر گرفتن و تجهیز معسورین و جهاد مالی تاریخ شنبه 1395/8/1

ارسال سوال