دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

جدیدترین مقالات

مقالات تصادفی

مقالات پربازدید

ما اگر به شکل اعتکاف بپردازیم‌ اما بعد از سه روز اگر دست خالی برگردیم این خسارت است

در جمع نورانی معتکفین مسجد رضوان اهواز


بخشی از سخنرانی دیروز آیت الله کعبی در جمع نورانی معتکفین مسجد رضوان اهواز با موضوع دعاء.

آیت الله کعبی:

ما اگر به شکل اعتکاف بپردازیم‌ اما بعد از سه روز اگر دست خالی برگردیم این خسارت است. باید خلوت باطنی با خدا داشته باشیم و مشکلات را عرضه کنیم. به پروردگار ایشان حل می کند.

از این سه روز فرصت طلایی معنوی در این سنین جوانی برای #خودسازی و #عزم و #اراده جدی معنوی استفاده کنیم و یکی از صفات امیر المومنین علیه السلام این است که "کان دعاءا" یعني كثير الدعاء و کثیر الدعاء هم به این معنی نیست که ایشان می نشست و جلسه دعا برگزار می کرد. منظور داشتن حالت دعا و داشتن حالت طلب و خواستن از خدا است طلب الداني من العالي على سبيل الدنوا

 #دعاء یعنی در خواست واقعی از خدا و عرض حال به خدا طوأم به اعتراف به بندگی. #دعاء یعنی رسیدن به درجه فقر ذاتی دعاء یعنی اعتقاد به اینکه خداوند انجام می دهد و بالاترین قدرت و آگاهترین و شنونده ترین نسبت به اوضاع خودمان خدا است دعاء یعنی این.

نگوییم خدا که می داند چرا ما بخواهیم؟ بلکه خود خدا فرموده ادعوني أستجب لكم فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. خدا می فرماید از من بخواهید یعنی به زبان بیاورید و #با #من #حرف #بزنید و ما باید این آداب را بلد باشیم

یکی از مراتب مهم دعاء مناجات است #مناجات از #نجوا گرفته شده یعنی در گوشی صحبت کردن، معمولا کسی در گوشی صحبت می کند که دوستی #صمیمی است. مناجات یعنی طوام با #عشق و محبت و صمیمیت با خدا صحبت کردن. مناجات مرتبه کامل دعا است در مناجات امیر المومنین می گوییم مولای یا مولای انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا المالک و البته این پیش زمینه دارد؛ که اول باید اعتراف کنیم که ما مملوکیم و خدا مالک مطلق است و این مملوک مطلق می تواند با مالک مطلق ارتباط برقرار کند. یا ایها الذین آمنوا انتم الفقراء الی الله 

عرض اول ما این است که حالت دعا را به دست بیاوریم و لذت ببریم از صحبت کردن با خدای متعال. 

دوستان می فرمایند در مورد مسائل سیاسی هم صحبت کنیم. عرض می کنم؛ سیاست اگر آمیخته بشود با معنویت و سیاست اگر در مسیر نصرت اسلام و مسلمین باشد فکرش هم و غمش مذاکره و صحبت پیرامونش همه اش عبادت و تقوی  می شود خصوصا اگر باعث شود اوضاع مسلمین درست شود یکی از ویژگی های برجسته امیر المومنین علیه السلام که در اول زیارت امین الله می خوانیم این است که اشهد انک جاهدت في الله حق جهاده و عملت بکتابه و اتبعت سنن نبیه حتی دعاک الله الی جواره 

سیاست دینی تبلور جهاد در راه خدا است و نوعی حرکت جهادی است یعنی به کار بردن همه ظرفیت برای نصرت دین.

IMG-20170414-141934.jpg

ارسال سوال